Home >> Organizers

Honorary Chairman: Huangming YANG

Chairmen: Xuming Bian, Juntao LIU, Shangzhi HUANG, Jun ZHU, Xiangming XU, Qiuju WANG

Registration
Cut-off date

Early Bird registration

Expiration date: To Be Determined

Registration

Expiration date: To Be Determined

 • Contact Us
  +86 755 36307176
  meeting@bgi.com
 • Sponsors
  Mr. Lin
  +86 13510951585
  linjieyi@bgi.com
Yue ICP No. 14077431